POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine DS Reptiles so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB1).  Spletna trgovina DS Reptiles je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje Nevretenčarji, prodaja in gojenje, Dejan Černivec s.p.. (v nadaljevanju prodajalec).

PODATKI PODJETJA
Nevretenčarji, prodaja in gojenje, Dejan Černivec s.p.
Osojnikova cesta 3
SLO – 2250 Ptuj 

Tel: +386 (0)41 634 364, + 386 (0)40642429

E-mail: info@ds-reptiles.com

Podjetje je vpisano v Poslovni register Slovenije z dnem 10.12.2014. Podjetje je na podlagi prvega odstavka 76. člena o davku na dodano vrednost davčni zavezanec za DDV in ima davčno številko SI5670195650.
Matična št.: 6741134000
ID za DDV: SI5670195650

Transakcijski račun: 6100 0000 9390 529
IBAN CODE: SI56 6100 0000 9390 529
S.W.I.F.T. CODE: HDELSI22

CENE IZDELKOV
Naročanje v spletni trgovini DS Reptiles poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izbirate in naročate lahko izdelke, ki so na voljo v seznamu izdelkov. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog in naročila novih. Vse cene so navedene v evrih ter vsebujejo davek na dodano vrednost.

SPREJEM IN ZAVRNITEV NAROČILA

Če je bilo naročilo pravilno oddano in sprejeto z naše strani, boste v roku nekaj minut po elektronski pošti prejeli potrdilo naročila. To je avtomatsko sporočilo, zato nanj ne odgovarjajte. Če sporočila v roku nekaj minut po oddaji naročila ne prejmete, preverite mapi za neželeno oz. vsiljeno pošto.

V avtomatskem potrditvenem sporočilu, ki ga boste prejeli po oddaji naročila, so navedeni tudi vsi podatki, potrebni za plačilo, vkolikor izberete plačilo na TRR. Pošiljka bo vedno odpremeljena šele po tem, ko bomo prejeli plačilo, skupaj s pošiljko pa boste prejeli tudi račun. Če plačila ne bomo prejeli v roku 10 delovnih dni od oddaje naročila, ga bomo avtomatsko preklicali.

Vkolikor se zgodi, da pri občutljivem oziroma hitro pokvarljivem blagu pride do zavrnitve paketa, ki je bil naročen preko kurirske dostave si pridružujemo pravico, da vsa nadaljnja naročila zavrnemo – tudi drugim osebam, vkolikor ocenimo, da gre za isto osebo pod drugim imenom. 

VRAČILO BLAGA
Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) pismeno prodajalcu, nato pa se s prodajalcem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

Pri nakupu blaga prek spletne trgovine ima kupec pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga prodajalcu pisno sporoči na info@ds-reptiles.com, ali preko običajne pošte na naš naslov, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če prodajalec ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano, v originalni , nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini na svoje stroške odposlati ali dostaviti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po sporočilu od odstopa pogodbe. Če kupec blago pošilja, mora poskrbeti za primerno zaščito izdelka.

Prodajalec blaga ni dolžen sprejeti, če je blago izvengarancijsko uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, razen, če je bilo blago v takem stanju že pred prejemom in je kupec/prejemnik to takoj sporočil prodajalcu, dostavljalcu ali trgovcu, od katerega je blago prejel. Priložena mora biti kopija originalnega računa. Izvengarancijska vrnitev prejetega blaga prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po prejemu, se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri in zaradi vrnitve predmeta nakupa.

Če je kupec ponudniku v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pogoji poslovanja sporočil, da od pogodbe odstopa in je prejeto blago v zakonskem roku vrnil nepoškodovano, v originalni embalaži in nespremenjeni količini, mu bo prodajalec vrnil morebitno že plačano kupnino v roku najkasneje 14 dni od prejema odstopa od pogodbe. prodajalec po želji kupca omogoča tudi zamenjavo artikla.

Blaga naročenega po naročilu kupca, izven naše redne ponudbe, in živih organizmov (nevretenčarji oziroma živa hrana)  NI MOGOČE vrniti!

IZJEME: V drugi točki, petega odstavka, 43. č člen Zakon o varstvu potrošnikov je določeno, da kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago (…), ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Živa in zamrznjena hrana sama po sebi spada pod hitro pokvarljivo blago in blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. Tako od nakupa žive hrane ni mogoče odstopiti, niti kupnine v takšnih primerih ne vračamo!


GARANCIJA IN VRAČILO BLAGA ZARADI REKLAMACIJE

Vsi izdelki v prodaji imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje se lahko kupec obrne na nas ali pa direktno na proizvajalca.

Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki mora biti priložen izdelku, ali je vsebovan na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi kopije računa. Garancija praviloma ne velja za: žarnice, hrano, rastline, baterije, programsko opremo, Ni-Cd in NiMH baterije in akumulatorje, varovalke, elektronske komponente, ipd.

Podatek o garanciji je naveden tudi na strani posameznega izdelka. Če tega podatka ni, izdelek nima garancije ali pa podatek trenutno ni znan. V tem primeru nas kupec lahko kontaktira, da mu sporočimo aktualne podatke.

Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) osebju v trgovini, nato pa se s prodajalcem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Naknadnih prijav izvengarancijskih napak ali poškodb prodajalec ni dolžen obravnavati, saj pozneje ni možno ugotavljati, če je do napak ali poškodb prišlo pred ali po prevzemu blaga.

Morebitne stroške vračila krije prodajalec. Če izdelek nima priloženega garancijskega lista, velja  kot garancija izdani račun. Če izdelek vračate v garancijo je le-ta lahko rabljen in ga ni potrebno poslati v originalni embalaži, priložite pa vse predmete nakupa. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine.

Naslov za vračilo blaga:

DS Reptiles
Osojnikova cesta 3
2250 Ptuj

 

Reklamacijski zapisnik lahko odprete tukaj.
STVARNA NAPAKA 

Kupec ima pravico da lahko uveljavlja stvarno napako proizvoda ko:

 

– artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
– artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
– artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
– je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.
Uveljavljanje stvarne napake

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tukaj.
Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (link)


Če obstoj napake na proizvodu ni sporen, bo prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih (8) dni ugodil kupčevi zahtevi.

Prodajalec bo pisno odgovoril kupcu na zahtevo najpozneje v osmih (8) dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Kupec lahko uveljavlja stavrno napako blaga v roku dveh (2) let od izročitve blaga.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar izročena.


ODVEZA ODGOVORNOSTI

Spletna trgovina DS Reptilesdeluje po načelu kataloške prodaje. Podatki o dobavi in opisi izdelkov pa so ustvarjeni na podlagi informacij s strani dobaviteljev izdelkov in so zgolj informativne narave. Kljub prizadevanju za stalno ažuriranost trgovine in dobavnih rokov se lahko zgodi, da se lastnosti izdelkov, njihova cena in dobava spremenijo tako hitro, da ne uspemo popraviti podatkov in so izdelki še vedno zavedeni v seznamu spletne trgovine.

V primeru večje spremembe, ki bi vplivala na funkcionalnost, ceno ali druge pomembne lastnosti naročenega izdelka, bo prodajalec kupca o tem obvestil. Kupec ima pravico naročilo preklicati, zamenjati za drug izdelek ali pa izdelek izločiti iz naročila v primeru da je naročil več izdelkov.

PRITOŽBE IN SPORI
V primeru težav se kupec s spletno trgovino DS Reptiles lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 040-642-429 ali 041-634-364 ali po elektronski pošti na info@ds-reptiles.com. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@ds-reptiles.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih (5) delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v osmih (8)dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno in tudi hitro. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

Za te splošne pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Spletna trgovina DS Reptiles se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje sporov

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Spletna trgovina DS Reptiles, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL


Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

IZDELKI “PO NAROČILU”
Za izdelke višjega visokega cenovnega razreda, izdelke ki se prodajajo izjemno redko in izdelke ki se pri proizvajalcu/dobavitelju naročajo in so narejeni nestandardno, prodajalec in kupec dogovarjata rok dobave, način plačila in dostavo.

 

AVTORSKE PRAVICE
Vsi članki, vodniki po nakupih in slikovno gradivo ter opisi izdelkov so last njihovih avtorjev in se jih brez dovoljenja ne sme razmnoževati.

Prodajalec ne odgovarja za pravopisne, cenovne ali tekstovne napake. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Vse slike izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelkov.

 

POGODBA IN ARHIVIRANJE POGODBE

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba med uporabnikom in prodajalcem ter kopije računov se arhivirajo elektronsko. Uporabnik lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: info@ds-reptiles.com.

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja.

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.ds-reptiles.com. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja predmetni portal.